Modelado de casas en 3D

3D models of houses and buildings. We print 3D models online for any architectural solution at the best price and with the best materials.

Why is it important to make a 3D model?
Because it allows you to see in person, to touch, to evaluate the proportion of shapes and sizes, to see against the light, to check how the object will look with the right lighting.

Impresión 3d de la casa viviendas

We have experience in 3D design and 3D printing of layouts in architecture and other fields of science and industry.
We print 3D floors step by step with special elements for extra strength and then assemble them into a finished layout.

Impresió 3D

impresion 3d FDM|print 3D FDM|3д печать FDM

Si no hi ha necessitat de producció en massa i el nombre de còpies requerides no és massa (1-10 peces), aleshores des del punt de vista de qualitat-preu és una opció ideal. Per què? Perquè el cost de la fosa només és més favorable quan el nombre de còpies és prou gran.

Moldeig

Moldeo

És una producció de peces més complexa i costosa.
La diferència entre la fosa i la impressió 3D és que primer cal crear un model mestre (és una còpia de la peça requerida), a partir del qual es fa un motlle de silicona, i després s’aboca poliuretà al motlle. És un procés més complicat i llarg que la impressió 3D, però el cost de producció és menor.

Sol·licitud
Click or drag a file to this area to upload.